Regulament

Competiția

„Utilizate judicios, antibioticele înseamnă viață”

Se va derula în învățământul preuniversitar, fiind dedicat elevilor din clasele V-XII, din școlile și colegiile din țară.

TITLU
Organizator

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe pagina Antibiotice Inseamna Viata.

Condiţiile de participare

Concursul se desfăşoară exclusiv pe www.antibioticeinseamnaviata.ro. 

Au drept de participare elevii claselor V-XII din scolile si liceele din România, sub coordonarea catedrei de biologie. Elevii pot realiza și prezenta proiecte individual sau în echipe de 2-10 membri.

Înscrierea școlii în program și încărcarea proiectelor prezentate de elevi se realizează sub coordonarea catedrei de biologie.

Participanții sunt de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicată concursului, în cazul în care sunt desemnați ca fiind câştigători ai competiţiei.

Participanții confirmă că au citit şi au înţeles prezentul Regulament Oficial şi că sunt de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.

Nu pot participa la acest concurs familiile angajaţilor Antibiotice SA și Oameni și Companii SRL.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie:

Să acceseze pagina concursului și să înscrie școala/liceul în program. Organizatorii vor transmite ulterior pașii care trebuie urmați în competiție.

În cadrul competiției, catedra de biologie organizeaza sesiuni interactive cu elevii, în care sunt prezentate proiecte cu tema generală „Utilizate judicios antibioticele înseamnă viață”. Sesiunile au loc în școală, participă elevi, profesorii de biologie și un specialist (medic/farmacist).

Întâlnirea se desfășoară după următorul scenariu:

  • Prezentare susținută de elevi în fața colegilor, în prezența profesorului coordonator – circa 20 minute;
  • Prezentare realizată de către un specialist (medic, farmacist etc.), urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri – circa 30 minute.

Proiectele realizate de elevi vor fi prezentate în fața clasei. Ulterior, vor fi încărcate în format pdf, alături de filmulețele și fotografiile realizate în timpul prezentării din clasă, pe site, la secțiunea Încarcă Proiect.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a ultizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.

Un participant poate fi descalificat (prin opţiunea de ştergere a informaţiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului.

Premii

Premiile acordate sunt descrise în evenimentele/imaginile utilizate pentru promovarea concursului.

În cadrul acestui concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia în bani şi/sau în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Dacă persoanele declarate câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimit datele de verificare a identităţii lor, conform indicaţiilor organizatorului în momentul afişării câştigătorilor în termen de maximum 48 de ore de la data afişării rezultatului concursului, premiile câştigate de persoanele în cauză vor fi anulate.

Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.antibioticeinseamnaviata.ro/regulament, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Organizatorul nu îşi va asuma nici o răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dacă va considera că acesta este licenţios sau indecent.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari ce lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina concursului www.antibioticeinseamnaviata.ro , la secțiunea “Contact”.  

Platforma sustinuta de